One-shot/Drabble

Tay

Ngày nắng, ngày mưa

Chia tay

Núi non rực đỏ

Phía bên kia chân trời

Năm mới

Advertisements